Perancangan harta (wasiat)

Harian Metro

HASSAN meninggal dunia ketika berusia 63 tahun. Beliau meninggalkan seorang isteri dan tiga anak lelaki. Sepanjang hayatnya, Hassan bekerja keras untuk menyara keluarga kerana menyedari pentingnya membina, melindungi dan mengekalkan kekayaan.

Beliau menyedari betapa pentingnya perancangan harta pusaka kerana beliau mahu kebajikan keluarganya terjamin selepas ketiadaannya. Beliau menulis wasiat bagi menetapkan cara harta pusakanya dibahagikan.

Selepas meninggal dunia, wasi atau pentadbir harta pusaka melangsaikan semua hutangnya termasuk zakat yang belum ditunaikan, memindahkan hak milik rumah kepada balunya seperti yang diwasiatkan dan mengagihkan baki aset menurut wasiatnya.

Namun begitu, bukan semua orang berpandangan jauh seperti Hassan yang merancang pembahagian harta pusakanya kerana didapati masih ramai tidak berbuat demikian.

Ada laporan mendedahkan aset dan harta pusaka bernilai RM40 bilion yang ditinggalkan si mati di Malaysia tidak dituntut kerana tiada perancangan harta pusaka. Dalam pada itu, aset yang tidak dituntut seperti wang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, simpanan bank, kenderaan, hartanah dan manfaat insurans boleh dibekukan jika berlaku perebutan harta pusaka antara waris si mati.

Jadi, apakah yang menyebabkan sejumlah besar aset ini tidak dituntut? Adakah masyarakat Islam kurang prihatin atau tidak sedar mengenai cara untuk menguruskan harta benda mereka?

Ini tidak seharusnya berlaku kerana pembahagian kekayaan adalah penting dalam perancangan kewangan Islam, selari dengan usaha membina, melindungi dan mengekalkan kekayaan berasaskan syariah. Ia sudah wujud sejak zaman Nabi Muhammad.

Bina, lindungi dan kekalkan kekayaan anda mengikut cara Islam

Perlindungan kekayaan membabitkan perancangan aliran tunai, perancangan cukai, perancangan jaminan keselamatan keluarga, perancangan pendapatan hilang upaya dan perancangan pendapatan penyakit kritikal.

Dalam Islam, konsep perlindungan kekayaan berbeza daripada konsep perlindungan konvensional kerana takaful bermakna bersama, iaitu sekumpulan peserta bersetuju untuk bersama-sama menjamin perlindungan satu sama lain daripada kerugian tertentu.

Takaful berasaskan prinsip taawun (saling membantu) dan tabarru (derma, hadiah atau sumbangan) yang risikonya dikongsi kumpulan secara sukarela.

Seperti pelan insurans konvensional, takaful (umpamanya produk takaful am dan takaful keluarga) memberikan jaminan perlindungan daripada kerugian atau kerosakan. Peruntukan ini dilihat sebagai masyarakat membantu seseorang yang kerugian.

Dalam perancangan kewangan konvensional, pengumpulan harta untuk mencapai pertumbuhan modal sewajarnya dengan objektif mengekalkan kekayaan terkumpul. Pengumpulan harta mengimbangkan risiko kehilangan modal dan risiko kehilangan kuasa pembelian. Ini membabitkan strategi peruntukan aset, pelaburan dan strategi untuk mencapai kebebasan kewangan.

Dalam Islam, pengumpulan kekayaan adalah berbekalkan bakat dan sumber dikurniakan Allah. Justeru, sebaik mana seseorang menguruskan kekayaannya mencerminkan sebaik mana kehidupannya. Sebelum membuat keputusan mengenai sesuatu pelaburan, umat Islam perlu memastikan saluran pelaburan yang dipilih menepati Syariah iaitu bebas daripada elemen gharar (ketidakpastian), riba (faedah), maisir (perjudian) dan halal.

Kita sebenarnya tidak kekurangan saluran pelaburan yang menepati hukum Syariah dan umat Islam boleh memilih antara lain unit amanah, pelan takaful, saham, sukuk, hartanah, pelan simpanan wadiah mudarabah. Malah, kini terdapat projek pembangunan hartanah yang mematuhi syariah.

Antara kaedah mengekalkan harta kekayaan termasuk menerusi wasiat keluarga, hiba, surat kuasa, perakuan harta sepencarian dan perakuan amanah.

Umat Islam sedar dalam membina dan mengumpulkan kekayaan, mereka adalah pemegang amanah kepada kekayaan kurniaan Allah dan prinsip di sebaliknya tetap sama, iaitu seseorang mesti bekerja keras jika ingin mendapatkan kekayaan.

Jadi, apakah yang dimaksudkan mengekalkan kekayaan dalam perancangan kewangan Islam? Dalam konteks ini ia bermakna melindungi kekayaan yang terkumpul daripada setiap risiko kewangan dan ancaman yang boleh berlaku.

Ia merangkumi pengurusan kekayaan, perancangan mengehadkan liabiliti, perancangan pegangan saham perniagaan, perancangan penggantian dan pengurusan hutang. Sesiapa pun tidak sepatutnya mengalami kerugian yang sia-sia disebabkan nasihat pelaburan yang kurang baik atau kegagalan untuk melindungi aset mereka.

Umat Islam juga mempunyai kewajipan untuk memastikan kekayaan mereka dibahagi secara saksama di antara ahli keluarga, semasa mereka hidup dan selepas mereka mati.

Faraid (pembahagian harta pusaka berasaskan hukum Islam) memainkan peranan penting dalam perancangan harta pusaka Islam. Bagaimanapun, dalam faraid, terdapat unsur fleksibel yang tidak disedari ramai orang, fleksibiliti yang melindungi keperluan individu apabila membuat perancangan pembahagian harta pusaka.

Ramai salah anggap seseorang tidak perlu membuat persediaan memandangkan semua boleh diuruskan mengikut faraid. Ini benar, tetapi fleksibiliti dalam faraid dan keupayaan untuk memutuskan apa yang boleh dilakukan sebelum kematian mengikut keperluan individu perlu diberi perhatian umat Islam dalam perancangan pembahagian harta pusaka.

Selain itu, di bawah peraturan faraid, waris terdekat bukan beragama Islam, anak angkat atau anak luar nikah, tidak berhak mewarisi harta pusaka peninggalan umat Islam. Satu elemen penting ‘perancangan harta pusaka Islam’ ialah pelantikan wasi atau pentadbir harta pusaka yang boleh menimbulkan banyak kerumitan jika dilaksanakan selepas kematian.

Instrumen pembahagian harta pusaka

Bagaimanakah anda boleh memastikan harta pusaka dan kekayaan dibahagikan di antara waris yang anda pilih? Kita lihat pilihan yang ada.

Wasiat adalah dokumentasi sah yang menetapkan bagaimana anda membahagikan aset apabila meninggal dunia. Ini satu daripada pelbagai cara untuk memperoleh dan membahagikan kekayaan dalam Islam.

Fleksibiliti dalam wasiat membolehkan umat Islam mewasiatkan sebahagian harta pusaka yang boleh diwasiatkan menurut kemahuannya, termasuk kepada bukan Islam. Ini satu bentuk hadiah atau pemberian yang dilaksanakan selepas kematian pewasiat dan pemberian ini juga dikenali sebagai wasiyah. Jumlah wasiyah tidak boleh melebihi satu pertiga daripada jumlah aset dan waris yang layak atau sah tidak layak mendapat wasiyah.

Sementara itu, hibah adalah pemindahan harta berbentuk ihsan

This entry was posted in Pentingnya Wasiat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s