Sebab-sebab Claim di tolak

Berikut adalah perkara biasa berlaku yang menyebabkan tuntutan tidak dapat diberi oleh pengendali takaful:

1. Terdapat perkara yang tidak didedahkan

2. Sijil tamat

  • Lapsed selepas grace period disebabkan peserta tidak membayar caruman (biasa berlaku dalam tempoh 3 tahun sijil)
  • Sijil tamat kerana kehabisan nilai tunai

2. Bunuh diri dalam tempoh setahun dari tarikh sijil berkuatkuasa.

3. Kemasukan ke hospital atau kejadian yang dilindungi berlaku dalam Tempoh Menunggu.

4. Kejadian yang berlaku termasuk di dalam pengecualian perlindungan

  • Kemasukan ke hospital disebabkan penyalahgunaan dadah atau alkohol.

5. Kejadian yang berlaku diluar dari skop perlindungan

  • Tidak di tahan di hospital. Hanya rawatan pesakit luar yang bukan disebabkan kemalangan.
  • Kejadian berlaku sebelum tarikh sijil berkuatkuasa.
  • Hilang Upaya / penyakit tidak memenuhi definisi penyakit atau terma dan syarat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s